top of page

SIBDance Lab 2020 

15-19 JUNI HAMAR

FOR PROGRAM OVER UKA, SE PROGRAMFANEN

IMG_1523.jpg

Photo from work by Thomas Goodwin 

Velkommen til SIB Dance Lab 2020 - Dans i Naturrom

 

I årets program vil lokale dansekunstnere dele sin kunstneriske praksis, i møte med Hamars mange naturrike rom. Hver dag vil by på ulike arbeidsmetoder og kunstneriske tilnærminger i møte med det stedsspesifikke og temaet “avstand og relasjon”. Vi plasserer dansekunsten ute i det offentlige rom hvor tilfeldig forbipasserende kan få møte dansen i utradisjonelle former. 

Vi vil i stor grad jobbe ute, men har base på Kunstbanken, hvor vi møtes til dialog og samtaler

 

PÅMELDING FOR DELTAKERE:
Send oss en kort tekst om deg selv, med informasjon om hvilke dager du ønsker å delta til kontakt@sib-dance.com


SMITTEVERN:
Årets program vil tilrettelegges i tråd med Helsemyndighetenes og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger, med en smittevernansvarlig, forsterkede hygienetiltak og avstandsregler. Prosjektet arrangeres for lokale dansekunstnere for å kunne begrense reise, deltakere som likevel har noe lengre reiseavstand må selv ta ansvar for å reise på forsvarlig måte.

bottom of page