top of page

SIB Dance lab 2021 16th -20th june
We are excited to announce that the SIB Dance Lab will happen this year as well. The programme is ready, but we are waiting to release all info due to current situations. Stay tuned and we can promise another SIB summer with great opportunities for dance artists. Meanwhile, have a look at the 2020 program below.

BIO

HILLEVI S. LARSSON

Hillevi (45) bor på Hamar, er utdannet danse-og teater pedagog og jobber som frilans scenekunstner og teaterlærer. Hun er produsent og aktør i scenekunstgruppen Fleece & Rouge og jobber mye innenfor DKS. Hun er også tilknyttet frilansmiljøet rundt Hamar
Teater, og mottok i fjor Hedmark fylkes kunstnerstipend.

RAGNHILD LOHNE REINSBERG

 

Ragnhild er født 1984, oppvokst i Oslo, og holder til på Furnes.
Hun er utdannet dans- og teater pedagog fra Universitetet i Agder og Brisbane, Australia, og jobber med fysisk teater og danseverdenen og alt imellom. Ragnhild har reist mye rundt i verden med ulike kulturprosjekter, og liker å danse på uventede steder.

 

FRIDA VORGAARD

 

Frida Vorgaard (26) kommer fra Ringsaker og har gått på danselinja ved Stange VGS og

tatt videreutdannelse ved Trinity Laban. Har jobbet i Hamarregionen de 4 siste årene

som dansekunster og danselærer, og er også koordinator for PRODA Innlandet.

048-Stein,_Saks,_Papir-Fotograf_Kristin_
skogen12 2.jpg
Frida_av_Lise_Skjæraasen.jpg

MANDAG 15.06 kl.10-15

 

Sted: Oppmøte på Kunstbanken

Velkommen. Introduksjon av deltakere og presentasjon av programmet.

En felles bevegelses utforsking ledet av Annette Brandanger 

 

TIRSDAG 16.06 kl.09:30-14:30

Med Hillevi S. Larsson

Sted: Fougner Lunds plass, mellom statens hus og tinghuset

 

Hvordan lever vi ved siden av hverandre, men har ulike liv? 

Hverdagslige plasseringer og måter å være på i offentlig rom, brytes opp gjennom et indre landskap i dialog med de fysiske omgivelsene; stoler, trapper, benker, trær. Vi vil finne mønster som leder oppmerksomheten fra det ene til det andre, i en kjede av hendelser. Det vil åpnes opp for å innlemme andre mennesker som vanligvis bruker eller passerer plassen, inn i det performative rommet.

 

ONSDAG 17.06 kl.10-15
Med Ragnhild Lohne Reinsberg

Sted: ved Mjøsa nær Skibladner brygga

 

Forskningen vil ta utgangspunkt i diktet “Jeg holder ditt hode i mine hender” av Stein Mehren.
Det å holde hverandre og det å bli holdt, er et medmenneskelig tema med stor symbolsk kraft.

Kan nærheten bli sterkere ved fysisk begrensning? Hvordan kan vi holde hverandre uten å være nær? Hvordan oppleves det å bli holdt, og ikke? Dette vil utforskes gjennom å jobbe innenifra og ut med tekst, og utenfra og inn med landskap, med inspirasjon fra “spatial awareness” metoden fra regissør Anne Bogart og koreograf Mary Overlie.

 

TORSDAG 18.06 kl.10-15

Sted: Oppmøte ved Kunstbanken

The Hugging Project av koreograf Scarlett Perdereau er et fysisk performance arbeid i respons til omgivelsene hvor prosjektet forekommer. Ved årets SIB Dance Lab presenterer vi Hugging solos. Et arbeid som utforsker mangel av den andre kroppen ved omfavnelse. Prosjektet utforsker minner om å holde, avtrykk, relasjon, savn, selvstendighet og blir stående som et kunstverk i seg selv i omgivelsene.

 

FREDAG 19.06 kl.10-14

Med Frida Vorgaard

Sted: Langs Mjøsa, mellom jernbanemuseet og domkirkeodden.

 

I Komput vil vi fokusere på vår egen tolkning av komprimering og utvidelse. Hvordan vi

ønsker å utforske disse konseptene er helt opp til hver enkelt deltager; kroppen, sinnet,

relatere det til dagens situasjon eller ikke. Som en del av denne utforskingen vil vi ta for

oss Labans lære om «the eight efforts og de fire komponentene Laban mente vi

mennesker beveger oss på; flow, direction, speed og weight.

 

Kl.14-15
Oppsummering og avslutning av SIB Dance Lab 2020

DANS I NATURROM (4).png

INNHOLD

PROGRAM 2020

MANDAG 15 juni

Kl.10-15

Oppmøte ved Kunstbanken

Velkommen og intro

TIRSDAG 16 juni

Kl.09:30-14:30 

Hillevi S. Larsson

ONSDAG 17 juni

Kl.10-15

Ragnhild Reinsberg

TORSDAG 18 juni

Kl.10-15

Hugging Project Solo

FREDAG 19 juni

Kl.10-14

Frida Vorgaard

kl.14-15
Oppsummering og avslutning

bottom of page